UTMÄRKELSER

RydKampen uppmärksammar bra insatser som görs av individer i Ryd – Fridafors

Sture Stammings Hederspris

Sture Stamming med sin “gröna Halda”, skrivmaskin.

Sture Stamming var en framsynt man och debattör i Ryd. Bland annat var han regissör för Hembygdsfilmen “Från fäder det kommit” och inte minst var det han och Stig Johansson som var upphovsmän till RydKampen!

Till Sture Stammings minne har RydKampen under många år delat ut “Sture Stammings Hederspris” till förtjänta individer och föreningar.

Satt Ryd på kartan

Ett annat pris som RydKampen delar ut är ovan nämnda pris. Det delas ut till den eller de som utfört något utöver det vanliga och som uppmärksammats nationellt.

Visningar: 21