UTGIVNINGSBEVIS och GDPR

RYDKAMPEN HAR UTGIVNINGSBEVIS FÖR WEBBPLATSEN FRAM TILL OCH MED 2029-01-10.

Detta innebär att RydKampens webbplats inte lyder under PUL (Personuppgiftslagen) utan istället under Yttrandefrihetsgrundlagen. http://www.rydkampen.se har i och med detta samma skydd som traditionella massmedier.

Utgivningsbeviset innebär att vi inte behöver skriftligt tillstånd för att publicera bilder eller artiklar där personer visas eller omnämns. Syftet är att underlätta administrationen. RydKampen vill alltid följa god publicistisk sed och naturligtvis kan du kontakta ansvarig utgivare och framföra önskemål om att t.ex. ta bort en bild som inte är önskvärd att publicera.

Utgivningsbevisets skydd gör att webbplatsen är skyddad från censur. Det omfattar dock inte brott som regleras av annan lagstiftning, hit räknas bland annat förtal och hets mot folkgrupp.

Ansvarig utgivare: Dan Fjällström

GDPR

RydKampens medlemsregister

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som ditt namn, din adress och i förekommande fall telefon och mejladress. Syftet med en sådan behandling är att kunna göra utskick om förnyelse av medlemskapet i RydKampen eller att visa aktiviteter som föreningen organiserar eller deltar i.

Vi har fått dina uppgifter från inbetalningsavin då du betalar din medlemsavgift. Vi tillämpar  gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är i syfte att kunna vidmakthålla och erbjuda medlemskap nästkommande verksamhetsår. Dina uppgifter kommer att sparas i två verksamhetsår då vi gärna vill påminna dig om du av någon anledning glömt betala gällande medlemsavgift i RydKampen.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med PeMi-tryck som trycker våra inbetalningskort och adresserad post. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med annan part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är sekreteraren i RydKampen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på vår e-postadress info@rydkampen.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Cookies

På www.rydkampen.se använder vi cookies för att räkna antal träffar (besök) på olika sidor. Vi tittar också efter vilken webläsare du använder, vid vilken tidpunkt du besökte oss m.m.
Vidare ser vi vilken Internetleverantör du kopplar upp dig med. Inga personliga uppgifter registreras och inga cookies sparas!

//Red.

Visningar: 34