RYDKAMPEN

RydKampen startades den 17 maj 2004 efter ett upprop från Sture Stamming och Stig Johansson.


RydKampen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att gemensamt marknadsföra och stödja bygdens utbud av näringsliv, aktiviteter, upplevelser och samhälle.
Föreningen ska genom sitt arbete verka för att stärka det lokala samhället genom ökad attraktionskraft för företagande, handel, turism, föreningsliv och inflyttning.
RydKampen ska även verka för ett bevarande av skola, vård och omsorg.
RydKampen är en ideell, politiskt och religiöst obunden, förening.

Att RydKampen har många medlemmar är en styrka då vi tex diskuterar med kommunen om angelägna saker. Ju fler vi representerar ju större tyngd väger våra ord och tyckanden.

Du kan bli medlem i RydKampen genom att årsvis betala en medlemsavgift till vårt Bg (5818-6800) eller till vårt Swish (123 479 00 85).

Årsavgifter

Privatperson 200 kr/år

Företag 600 kr/år

Visningar: 29